Categorie: Privacy verklaring

  • Privacy verklaring

    Privacy verklaring Deze privacy verklaring is voor het laatst herzien op 1 oktober 2021. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut,een dossier aanleg. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik hiertoe verplicht. De bewaartermijn van dossiers is vastgesteld op 20 jaar. Uw privacy wordt…